جستجوی تگ "آرای وحدت رویه"

رأی وحدت‌ رویه شماره 777ـ 1398/2/31 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره 777ـ 1398/2/31 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور      گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف 10/98 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة 777ـ1398/2/31 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف 10/98 هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور

762 بازدید مشاهده
رأی وحدت‌ رویة شمارة 776ـ 1398/2/10 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة 776ـ 1398/2/10 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف 10/98 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة 776 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف 10/98 هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور

955 بازدید مشاهده
رأی وحدت‌ رویه شماره 775 ـ 1398/1/27 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره 775 ـ 1398/1/27 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف 78/97 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره 775 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

932 بازدید مشاهده


عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید