مطالب توسط doorandishan

کارگاه آموزشی برنامه ریزی ویژه داوطلبین آزمون وکالت 96

آنچه در این کارگاه بدست می آورید: -چگونه می توان سرنوشت آزمونی خود را از قبل تعیین نمود! – رتبه های برتر و قبولی ها چه ویژگی هایی دارند! -چگونه با توجه به وضعیت مطالعاتی خود منابع مناسب را انتخاب کنیم! -روش صحیح یادگیری را می آموزید! -چگونه بر استرس و اضطراب خود غلبه کنید! […]

جزای اختصاصی — فصل اول

درس: جزای اختصاصی استاد: دکتر شادی عظیم زاده مبحث: جنایات (عنصر مادی) رفتار فیزکی مجرمانه، شرایط مربوط به جنایت و شرایط مجنی علیه – نتیجه جرم در جنایت   قسمت اول    

جزای عمومی – فصل دوم

درس: جزای عمومی استاد: دکتر شادی عظیم زاده مبحث: قلمروی قوانین در مکان – عنصر مادی و تقسیم بندی جرایم – عنصر روانی جرم   قسمت اول  قسمت دوم