مطالب توسط مریم دارانی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی ویژه داوطلبین آزمون وکالت ۹۶

آنچه در این کارگاه بدست می آورید: -چگونه می توان سرنوشت آزمونی خود را از قبل تعیین نمود! – رتبه های برتر و قبولی ها چه ویژگی هایی دارند! -چگونه با توجه به وضعیت مطالعاتی خود منابع مناسب را انتخاب کنیم! -روش صحیح یادگیری را می آموزید! -چگونه بر استرس و اضطراب خود غلبه کنید! […]