555555555sabtqqqqqqqqqqqqq

دوراندیشان با بهره گیری از  سیستم مشاور –  پشتیبان داوطلب را  در  اجرای هر چه بهتر برنامه ها هدایت، حمایت و پشتیبانی می کند! پشتیبان از رتبه های برتر و یا کارآموز وکالت می باشد که مستقیما از دفتر مرکزی تهران  و زیر نظر موسسه فعالیت می کند