آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از شماره ۷۵۴ الی ۷۹۰ منتشر شده در روزنامه رسمی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ الی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

 

                   

       •          

               

                 

             

                   •